Den fantastiske hjernen

Illustrasjon av hodet og hjernen
Illustrasjon: Nicolas Antille (2019), basert på data fra the Human Brain Project & The Virtual Brain.

Menneskets hjerne er den mest komplekse strukturen vi kjenner til i hele det observerbare univers. Når vi ser nærme på detaljene er den spektakulær!

Bildene på Rådhusplassen

Hjernen vår er et komplekst organ der de ulike prosessene virker i tett samspill. Når alt henger sammen med alt er det ikke lett å dele hjernens funksjoner inn i ulike kapitler uten at det blir galt. Vi har gjort et forsøk på å gi en oversikt, basert på inndelingen i utstilingen "Den fantastiske hjernen" under Forskningsdagene 2020.

God fornøyelse!

Praktisk tilretteleggelse og kunstnerisk rådgiver: Jo Straume

Internasjonalt samarbeid: The Human Brain Project 

I Norge har vi svært gode og aktive hjerneforskningsmiljøer som hevder seg godt internasjonalt. Men også innen forskning er samarbeid lurt, og vi får mer ny kunnskap. I The Human Brain Project bidrar over 500 forskere i 19 europeiske land. Prosjektet gjør at hjerneforskere og forskere innen robot-teknologi i felleskap kan samle, analysere, dele, integrere og modellere kunnskap om hjernen. Målet er å forstå bedre hva som gjør oss menneskelige, å muliggjøre bygging av revolusjonerende dataverktøy og å utvikle nye behandlinger for hjernesykdommer.

En av mange ting som kommer ut av prosjektet er et 3D-atlas over hjernen, ikke ulikt hvordan Google Earth fungerer. Med milliarder av nettverk mellom ulike hjerneceller er bare dét et gigantisk arbeid.

Det er EUs største vitenskapelige prosjekt og en del av EU-kommisjons satsing for utvikling av framtidens teknologi med stor samfunnsmessig og økonomisk betydning .

Bildet øverst på siden her har vi fått låne fra The Human Brain Project. Du kan lese mer om dem på hjemmesidene deres: Human Brain Project.

Ved Det medisinske fakultet er det særlig forskergruppen nevrale systemer som studerer hjernens oppbygning og lager digitale hjerneatlas slik de gjør i det internasjonale prosjektet. Flere av våre forskerne har også viktige roller i Human Brain Project.

Arrangementer du kan delta på

Fakultetet stiller sterkt med en rekke gode arrangementer hvor våre forskningsmiljøer enten arrangerer eller bidrar med innhold.