Hjernen og psykiske lidelser

Det kan tyde på at det er en sammenheng mellom signaloverføringen i hjernen og mental helse. Dette vil forskerne våre finne ut mer om. 

Nervertråder i hjernen

Illustrasjonen viser hjernens komplekse nettverk av nervetråder.Nervetråder er «ledninger» som overfører signaler mellom ulike celler og områder i hjernen. Illustrasjon: Ivan Maximov, NORMENT

Hjerneavbilding enkelt forklart

Bildet er basert på en avansert metode for hjerneavbildning der man måler bevegelsen til vannmolekyler. Hjernen til en frisk frivillig forsøksperson er først blitt avbildet i en MR-maskin. Deretter har en datamodell beregnet hvor nervebanene i hjernen går og gitt dem farge avhengig av retningen de beveger seg i.

Hjernen vises her forfra. Den røde fargen representerer nervetråder mellom venstre og høyre hjernehalvdel. Den kraftige røde banen i midten er «hjernebroen» (corpus callosum) som sørger for effektiv kommunikasjon mellom de to hjernehalvdelene. Grønne nervetråder går mellom pannen og bakhodet, mens blå tråder går mellom topp og bunn i hjernen. 

Nervesignalens forbløffende hastighet

Dette nettverket av nervetråder er det vi kaller hjernens «hvite substans». Det kommer av at nervetrådene i virkeligheten er hvite, fordi de er dekket av et fettstoff som heter myelin. Myelinet gjør at nervesignalene går mye raskere enn de ellers ville gjort. De raskeste signalene kan ha en hastighet opp mot 100 meter pr sekund!

Både gener og livserfaring fører til at signaloverføringen i hjernen endres

Vi vet at både gener og livserfaringer kan føre til at signaloverføringen i hjernen endres. Forskningen ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) har blant annet vist at gener som gir økt risiko for alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse, også er involvert i kommunikasjonen mellom nerveceller. Dette tyder på at det er en sammenheng mellom signaloverføringen og mental helse. 

Hjerneendringene ved pyskiske lidelser er små

De hjerneendringene man finner ved psykiske lidelser, er imidlertid veldig små. Med dagens metoder kan vi ikke bruke hjerneavbildning til å si noe om hvem som har en økt risiko for å bli syke. I fremtiden håper vi at mer avanserte metoder vil kunne være til hjelp både når det gjelder å oppdage sykdom tidlig og for å kunne forutsi hvem som vil ha nytte av ulike typer behandling.

Vi er avhengig av samarbeid mellom fagfelt for å forstå mer om psykiske lidelser

NORMENT er et Senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo. Ved NORMENT prøver forskerne å forstå hva som skjer i hjernen ved alvorlige psykiske lidelser, og hvordan samspillet mellom gener og miljø påvirker vår psykiske helse. Les mer om senteret på deres nettsider.

Psykiske lidelser er komplekse, med biologiske og psykososiale mekanismer. Derfor er en tverrfaglig tilnærming nødvendig for å generere ny kunnskap.

Ved Universitetet i Oslo satser vi på livsvitenskap for å få ny innsikt i hva liv er, og for å løse samfunnsutfordringer innen helse og miljø. 

I samarbeidprosjektet 4MENT ved UiO:Livsvitenskap jobber forskere fra medisin, psykologi, fysikk, biologi og filosofi side om side for å løse utfordringene. 

Forskergrupper, -nettverk og -sentre ved Det medisinske fakultet

 

Publisert 15. sep. 2020 13:32 - Sist endret 18. sep. 2020 13:07