Eggdonasjon - Hva innebærer det?

Norge er i dag et av få land i Europa som ikke tillater eggdonasjon. Bioteknologirådet foreslår å endre på dette. Men hva innebærer det egentlig å åpne opp for eggdonasjon?

Gravid mage

Få dager før Stortingets votering over ny Bioteknologilov tar Viten på lørdag debatten. 

Vi kan ikke love deg at du lander på et 'ja' eller 'nei', men perspektivgivende blir det med innlegg fra klinikere, etikere, samfunnsdemografer, Bioteknologirådet og pasientorganisasjonen. Velkommen!

Viten på lørdag er en rekke populærvitenskapelige seminarer. Seminarene er et samarbeid mellom Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Solid kunnskap helt gratis

Seminaret er åpent for alle, og fullstendig gratis. En god deal, kaller vi det.

Dette er rett og slett en ypperlig måte å få med seg litt ny kunnskap på. Du trenger ikke være fagperson for å høste frukter av dette seminaret. Det er satt sammen for deg som synes medisin og helse er spennende - enkelt og greit.

Program

  1. Konsekvenser av eggdonasjon for likestilling og familiedannelse

  • Med dagens norske lovverk setter kvinners biologi en ganske tydelig  frist for hvor sent i livet et par kan velge å få barn. Å få barn forsinker kvinners karriereutvikling mer enn menns, men lønnsstraffen er mindre for kvinner som får barn seinere. Å utsette barnefødsler med de mulighetene medisinsk teknologi gir, kan sånn sett tenkes å fremme kvinners karrieremuligheter. Samtidig kan bedre medisinske muligheter for å utsette barnefødsler møtes med en forventning om utsettelse fra arbeidsgiver, som ikke nødvendigvis er til det beste for par som ønsker barn.
  • Foredragsholder: Rannveig Kaldager Hart, Postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.

  2. Dilemmaer ved eggdonasjon

  • Foredragsholder: Rådsmedlem Birgit Skarstein, Bioteknologirådet

  3. Eggdonasjon - kliniske problemstillinger

  • Foredragsholder: Tom Gunnar Tanbo, professor II i obstetrikk og gynekologi ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  4. Innledning fra Ønskebarn

  • Foredragsholder: Lise Boeck Jakobsen, leder i foreningen Ønskebarn

  5. Etiske aspekter ved eggdonasjon

  • Foredragsholder: Morten Magelssen, forsker ved Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

  Møteleder: Forsker Eira Bjørvik.

   

  Publisert 3. mai 2018 10:05 - Sist endret 14. mars 2019 09:39