Eivind Engebretsen

Visedekan for postdoktor- og masterprogrammer (50%).

Eivind Engebretsen
 • Professor (vitenskapsteori) ved Avdeling for helsefag, HELSAM siden 2012
 • Forskerutdanningskoordinator ved HELSAM, 2013-2015, forskningssjef for Postdoktorprogrammet MED, 2015-2019

Utdanningserfaring:

 • Programledelse og undervisning på masterprogrammer
 • Undervisning og programutvikling for forskerutdanning
 • Kvalitetssikring og evaluering av utdanning i NOKUT

Forskningsfokus:

 • Implementeringsprosesser, kunnskapsoverføring, forholdet mellom politikk/ideologi og helsekunnskap, herunder implikasjoner av bærekraftmålene for helse

Viktige fokusområder som Visedekan:

 • Strategi og kvalitetssikring av master, bachelor og etter- og videreutdanninger
 • Legge til rette for synergier og erfaringsutveksling mellom fakultetets masterprogrammer
 • Lede og videreutvikle Postdoktorprogrammet
 • Karrierestøtte for unge forskere
 • Sammenheng og synergi mellom utdanning og forskning

Eivind Engebretsens personpresentasjon

Publisert 11. okt. 2018 13:16 - Sist endret 2. jan. 2019 13:57