Elin Olaug Rosvold

Prodekan for medisinstudiet.

Elin Olaug Rosvold
 • Professor ved Avdeling for allmennmedisin, HELSAM, (ansatt 2004)
 • Programleder for medisinstudiet 2018

Undervisnings- og lederstillinger

 • Utdanningsleder HELSAM 2015-17
 • Erfaring som undervisningsleder, semesterleder, modulgruppeleder
 • Leder for Nasjonal forskerskole i allmennmedisin 2013-18
 • Tidligere bedriftslege/leder for bedriftshelsetjenesten ved UiO (50% stilling i 11 år)

Forskningsfokus:

 • Eldremedisin, e-læring/simulering, legers helse, primærhelsetjenesten

Viktige fokusområder som Prodekan for medisinstudiet

 • Ledelse og utvikling av medisinstudiet
 • Studentmedvirkning
 • Internasjonalisering av utdanningen
 • Representere MED på undervisningsarenaer innad og utad
 • Undervisningssamarbeid med Helse SørØst RHF og kommunesektoren
 • Sikre god tilbakemelding på læring og undervisning
 • Pedagogiske utviklingsmuligheter for undervisere
 • Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Elin Olaug Rosvolds personpresentasjon

Publisert 11. okt. 2018 13:16 - Sist endret 18. sep. 2020 23:52