Hilde Nebb

Visedekan for internasjonalisering og innovasjon.

Hilde Nebb
 • Professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap, IMB siden 2005
  Forskningsfokus: Næringsstoffer, genregulering og livsstilsrelaterte sykdommer
 • Forskningsdekan under Dekan Frode Vartdal i 2 perioder, 2011-2018
 • Visedekan under Dekan Ivar Gladhaug fra 2019-2022 - ny rolle

Viktige fokusområder som Visedekan:

Innovasjon:

 • Skape kultur for innovasjon - kunnskap/verktøy
 • Helseinnovatørskolen
 • Etablere gode møteplasser mellom forskere og næringsliv
 • Styrket sektorsamarbeid mellom akademia-helse-næringsliv-forvaltning
 • Internasjonalt utvekslingsprogram for unge forskere (Scientia Fellows)

Internasjonalisering:

 • Økt utnyttelse av mulighetene i EU
 • Fakultetets institusjonelle samarbeidsuniversiteter

Hilde Nebbs personpresentasjon

Publisert 11. okt. 2018 13:16 - Sist endret 15. okt. 2018 12:28