Jens Petter Berg

Prodekan for forskning.

Jens Petter Berg
 • Professor (klinisk biokjemi) ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Klinmed siden 2007
 • Avdelingsleder ved Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS, siden 2015

Erfaring fra forskningsledelse:

 • Forskningsleder Klinikk for diagnostikk og intervensjon, OUS og Klinmed 2013-15
 • Styremedlem NCMM fra 2014; styreleder siden 2018

Forskningsområder:

 • Diabetes, endokrinologi og metabolisme.

Utdanningserfaring:

 • Undervisningsleder i klinisk biokjemi; medlem av modulutvalget for 8. modul; medredaktør av lærebok og lærebokforfatter

Viktige fokusområder som prodekan for forskning:

 • Overordnet ansvar for fakultetets forskningsvirksomhet
 • Tverrfaglig forskningssamarbeid for å løse komplekse samfunnsutfordringer
 • Forskerutdanning og forskerstøtte
 • Forskningsinfrastruktur og samhandling
 • Translasjonsforskning
 • Presisjonsmedisin

Jens Petter Bergs personpresentasjon

Publisert 11. okt. 2018 13:16 - Sist endret 2. jan. 2019 08:40