English version of this page

Tilgang til UiOs lokaler i forbindelse med forskning

Her finner du fakultetets retningslinjer for forskning i forbindelse med koronapandemien. Oppdatert 3. juni 2021. 

Fakultetet følger UiOs smittevernsveileder.

Det er særdeles viktig å opprettholde funksjoner, materiell og eiendom som sikrer ivaretakelse av uerstattelig forskningsmateriale. Enkelte ansatte må være tilstede for å avverge fare for liv og helse eller hindre at eiendom, materiell, utstyr med videre blir ødelagt eller går tapt.

Kriterier for vurdering av tilgang til lokaler og infrastruktur

Hovedregelen er at alle ansatte og studenter jobber hjemmefra. Egne kriterier gjelder for å likevel få tilgang til UiOs lokaler.

Forskere

 • Tilgang til fasiliteter, laboratorium og annen forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre viktig forskningsarbeid.
 • Ansatte som blir hindret i sitt forskningsarbeid på grunnlag av at arbeid hjemmefra ikke lar seg gjøre av helsemessige eller vektige sosiale årsaker.
 • Tilgang til arkiv eller andre samlinger for avhenting av viktig materiale.
 • Det er viktig å legge til rette for at stipendiater, postdoktorer og midlertidige forskere ikke blir vesentlig hindret i sitt forskerløp. 

Teknisk-/administrativt støttepersonale

Teknisk-/administrativt personale kan være til stede:

 • for å bistå viktig forskning. 
 • dersom de blir hindret i sitt arbeid på grunnlag av at arbeid hjemmefra ikke lar seg gjøre av helsemessige eller vektige sosiale årsaker.

Masterstudenter og forskerlinjestudenter (oppdatert 25. mars 2021)

Master- og forskerlinjestudenter som har behov for tilgang til laboratorier for å ikke bli forsinket i utdanningen kan innvilges tilgang til universitetets bygninger etter avtale med veileder og enhetsleder.

  Premisser for tilstedeværelse

  • Fakultetsnivået, i samråd med instituttnivået / tilsvarende nivåer (lederlinjen) må foreta en konkret vurdering etter en risikoanalyse av hvilke ansatte og studenter som skal få tilgang til UiOs lokaler.
  • Gjennomføringen skjer innenfor strenge smitteverntiltak. Alle må holde minimum 1 meter avstand til enhver tid og overholde Folkehelseinstituttets tiltak for å begrense smitterisiko. 
  • Eksisterende HMS-vernetiltak gjelder også i denne situasjonen, inklusiv å ikke være alene på lab.
  • All tilstedeværelse må avtales med nærmeste leder / veileder som må søke om godkjennelse i lederlinjen.
  Publisert 24. jan. 2021 20:19 - Sist endret 3. juni 2021 19:31