English version of this page

Informasjon til ansatte ved MED

Her finner du fakultetets retningslinjer i forbindelse med koronapandemien. Oppdatert 17. januar 2022.

Følg med på UiOs koronasider

Hjemmekontor

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen.

Forskning, utdanning og annen virksomhet skal ivaretas og det må legges til rette for nødvendige driftsfunksjoner. Det betyr at vitenskapelig ansatte som må være på campus for å ivareta faglig progresjon i sitt arbeid har anledning til det. Tilsvarende må nødvendige støttefunksjoner for faglig virksomhet og drift som krever tilstedeværelse på campus ivaretas.

Det er opp til den enkelte leder i dialog med den/de ansatte å vurdere tilstedeværelse og bruk av hjemmekontor i henhold til dette. 

UiOs retningslinjer for fjernarbeid.

Undervisning og eksamen

Undervisningen ved Det medisinske fakultet vil fortsette på samme måte som det tidligere er informert om, til og med fredag 28. januar. Informasjon om undervisningen i perioden fra 31. januar vil komme i slutten av uke 3.

Det blir lagt ut mer detaljert beskjed i Mine studier for de enkelte programmene.

Utenlandsreiser

Vi henviser til UDs gjeldende reiseinformasjon.

For informasjon om koronavirus:

  • Informasjon for helsepersonell: 21 07 70 00 (dagtid). Utenom kontortid: 21 07 63 48
  • Informasjon for befolkningen: 815 55 015.

Publisert 3. des. 2021 14:04 - Sist endret 17. jan. 2022 11:10