English version of this page

Informasjon til ansatte ved MED

Her finner du fakultetets retningslinjer i forbindelse med koronapandemien. Oppdatert 3. juni 2021. 

Generelt

Fakultetet forholder seg til UiOs smittevernsveileder.

Vårens undervisning

Informasjon om undervisning og eksamen i vårsemesteret gis av undervisningsansvarlige på de enkelte studieprogrammer.

Hjemmekontor

Hjemmeisolasjon

Ansatte som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Se praktisk informasjon om hjemmeisolasjon fra FHI

Hjemmekarantene

Ansatte som er husstandsmedlem til en person med bekreftet covid19 eller har vært i kontakt med en smittet person i løpet av de siste 10 dagene, skal være i karantene. Se informasjon om hjemmekarantene fra FHI.

Utenlandsreiser

Vi henviser til UDs gjeldende reiseinformasjon.

For informasjon om koronavirus:

  • Informasjon for helsepersonell: 21 07 70 00 (dagtid). Utenom kontortid: 21 07 63 48
  • Informasjon for befolkningen: 815 55 015.

Publisert 2. mars 2020 12:05 - Sist endret 3. juni 2021 19:27