English version of this page

Informasjon til studenter ved MED om koronasituasjonen

Følg med på Mine studier for informasjon om undervisning og eksamen. Her er UiOs smittevernveileder. Oppdatert 24. juni 2021.

Lesesaler ved UiO er nå åpne under visse forutsetninger:

 • Det er krav om en meters avstand i alle lesesaler.
 • Bruk munnbind der det ikke er mulig å holde en meters avstand.
 • Vi anbefaler at studenter som oppholder seg på universitetet eller sykehusene følger UiOs oppfordring om å ta en selvtest to ganger i uken.
 • Studenter med tilgang til Domus Medica kan hente testen på MED-studieinfo tirsdager og torsdager 9-1130/12-14. 

 • Husk å følge alle smittevernstiltak selv om du får en negativ test.

Ved spørsmål, kontakt MED-studieinfo.

Følg med på UiOs informasjonsside om koronasituasjonen som jevnlig oppdateres.

Du finner oppdatert informasjon om undervisningen for ditt studium / kull på Mine Studier.

All tilstedeværelse i UiOs lokaler må registreres etter det respektive instituttets rutiner for dette.

Praksis

Klinisk praksis kan foregå som normalt etter avtale med praksisstedene. Følg med på Mine studier for nærmere informasjon om ditt studium eller kull.

Regler for undervisning på sykehusene 

 • Klinisk undervisning og ferdighetstrening gjennomføres på universitetssykehusene. Se timeplanen for den enkelte modul for hvilke aktiviteter dette gjelder. 
 • Generelle smitteråd gjelder.
 • Studentene skal følge reglene for ansatte. Alle studenter skal bruke munnbind i pasientnære situasjoner.
 • Ferdighetssenteret på Rikshospitalet er stengt for egentrening inntil videre.
 • Rammene for klinisk undervisning og ferdighetstrening endrer seg stadig. Vi må forholde oss til bestemmelser på våre sykehus. De kan endres på kort varsel med de ulemper dette medfører for oss alle.

OUS (oppdatert 25. mars 2021)

 • Det er et krav om å alltid bruke munnbind når man beveger seg rundt på sykehuset.
 • Det er ikke forbud mot å arbeide i helsevesenet og andre steder i samfunnet ved siden av oppmøte til klinisk undervisning.
 • Studenter som arbeider eller har arbeidet de siste 10 dagene på steder med aktivt smitteutbrudd, skal ikke møte til klinisk undervisning. De skal sende melding til modulkoordinator der de kort redegjør for situasjonen. Meldingen blir vurdert av utdanningsleder på Klinmed og besvart så fort det er mulig. 
 • Arbeid på teststasjon og vaksinestasjon for SARS-CoV-2 defineres ikke som risikosituasjon.
 • Studenter som er vaksinert mot SARS-CoV-2, er ikke fritatt fra å følge retningslinjene for oppmøte

AHUS (oppdatert 16. mars 2021)

 • Det er ikke forbud mot å arbeide i helsevesenet og andre steder i samfunnet ved siden av oppmøte til klinisk undervisning
 • Studenter som arbeider eller har arbeidet de siste 10 dagene på steder med aktivt smitteutbrudd, skal ikke møte til klinisk undervisning. De skal sende melding til modulkoordinator der de kort redegjør for situasjonen. Meldingen blir vurdert av utdanningsleder på Klinmed og besvart så fort det er mulig. 
 • Arbeid på teststasjon og vaksinestasjon for SARS-CoV-2 defineres ikke som risikosituasjon.
 • Studenter som er vaksinert mot SARS-CoV-2, er ikke fritatt fra å følge retningslinjene for oppmøte

Hjemmeisolasjon

Studenter som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Se praktisk informasjon om hjemmeisolasjon fra FHI

Hjemmekarantene

Studenter som er husstandsmedlem til en person med bekreftet covid19 eller har vært i kontakt med en smittet person i løpet av de siste 10 dagene, skal være i karantene. Informasjon om hjemmekarantene fra FHI. Merk at det er egne regler for studenter som har praksis ved OUS.

Utenlandsreiser

Vi henviser til UDs gjeldende reiseinformasjon og til FHIs regler for innreisekarantene

Merk at det er egne regler for studenter som har praksis ved OUS.

Mer informasjon

Du kan ringe fastlege, legevakt eller SIO Helse dersom du har spørsmål relatert til egen helse og koronavirus. Dersom du ønsker å benytte SiO Helse som fastlege, må du registrere dette hos Helsenorge.no. Et bytte vil da tre i kraft umiddelbart. Kontakt SiO Helse på: 22 85 33 00.

For generell informasjon om Koronavirus:

 • Informasjon for helsepersonell: 21 07 70 00 (dagtid). Utenom kontortid: 21 07 63 48
 • Informasjon for befolkningen: 815 55 015.

Tips til studiehverdagen 

Er du student på medisin eller ernæring og vil snakke med en erfaren medstudent? Ta kontakt med studentveiledningen for både studieveiledning og en prat.

Er du student på en av våre bachelor- eller masterprogrammer så kan du ta kontakt med din studiekonsulent for studieveiledning.

Se også tips fra UiO til hvordan du kan studere effektivt hjemmefra

Publisert 29. feb. 2020 16:23 - Sist endret 24. juni 2021 13:47