English version of this page

Informasjon til studenter ved MED om koronasituasjonen

Vårens undervisning og eksamener foregår digitalt inntil videre. Her er UiOs smittevernveileder. Oppdatert 3. mars 2021.

Universitetet i Oslo åpner lesesaler, bibliotek og bygninger for studenter fra torsdag 18.februar. Du må bruke kort og kode. Lesesalsplasser skal bookes på forhånd. Reservasjonssystemet åpner 17.02.21. Det framgår av bestillingssiden hvilke lesesaler som blir åpnet. Husk å overholde smittevernreglene! Vi venter på mer informasjon fra UiO sentralt om når vi eventuelt kan begynne med mer fysisk undervisning.

Ved spørsmål, kontakt MED-studieinfo.

Følg med på UiOs informasjonsside om koronasituasjonen som jevnlig oppdateres.

Fra 1. februar gjennomføres klinisk undervisning og ferdighetstrening på universitetssykehusene. All øvrig undervisning foregår inntil videre digitalt. Du finner oppdatert informasjon om undervisningen for ditt studium / kull på Mine Studier.

Praksis

Klinisk praksis kan foregå som normalt etter avtale med praksisstedene. Følg med på Mine studier for nærmere informasjon om ditt studium eller kull.

Regler for undervisning på sykehusene

 • Fra 1. februar gjennomføres klinisk undervisning og ferdighetstrening på universitetssykehusene. Se timeplanen for den enkelte modul for hvilke aktiviteter dette gjelder. 
 • Generelle smitteråd gjelder.
 • Studentene skal følge reglene for ansatte. Alle studenter skal bruke munnbind i pasientnære situasjoner.
 • Ferdighetssenteret på Rikshospitalet er stengt for egentrening inntil videre.
 • Rammene for klinisk undervisning og ferdighetstrening endrer seg stadig. Vi må forholde oss til bestemmelser på våre sykehus. De kan endres på kort varsel med de ulemper dette medfører for oss alle.

OUS (oppdatert 3. mars 2021)

 • Det er fra 28. januar ikke forbud mot å arbeide i helsevesenet og andre steder i samfunnet ved siden av oppmøte til klinisk undervisning.
 • Studenter som arbeider eller har arbeidet de siste 10 dagene på steder med aktivt smitteutbrudd, skal ikke møte til klinisk undervisning. De skal sende melding til modulkoordinator der de kort redegjør for situasjonen. Meldingen blir vurdert av utdanningsleder på Klinmed og besvart så fort det er mulig. 
 • Arbeid på teststasjon og vaksinestasjon for SARS-CoV-2 defineres ikke som risikosituasjon.
 • Studenter som er vaksinert mot SARS-CoV-2, er ikke fritatt fra å følge retningslinjene for oppmøte

AHUS Oppdatert 3. mars 2021

 • Det er ikke forbud mot å arbeide i helsevesenet og andre steder i samfunnet ved siden av oppmøte til klinisk undervisning
 • Studenter som arbeider eller har arbeidet de siste 10 dagene på steder med aktivt smitteutbrudd, skal ikke møte til klinisk undervisning. De skal sende melding til modulkoordinator der de kort redegjør for situasjonen. Meldingen blir vurdert av utdanningsleder på Klinmed og besvart så fort det er mulig. 
 • Arbeid på teststasjon og vaksinestasjon for SARS-CoV-2 defineres ikke som risikosituasjon.
 • Studenter som er vaksinert mot SARS-CoV-2, er ikke fritatt fra å følge retningslinjene for oppmøte

Master- og forskerlinjestudenter (oppdatert 10. februar 2021)

Master- og forskerlinjestudenter som har behov for tilgang til laboratorier for å ikke bli forsinket i utdanningen kan innvilges tilgang til universitetets bygninger etter avtale med veileder og enhetsleder. Dette gjelder fra 10. februar 2021 og inntil ny informasjon kommer.

Vårens undervisning

All øvrig undervisning foregår nå digitalt inntil videre.

Hjemmeisolasjon

Studenter som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Se praktisk informasjon om hjemmeisolasjon fra FHI. 

Hjemmekarantene

Studenter som er husstandsmedlem til en person med bekreftet covid19 eller har vært i kontakt med en smittet person i løpet av de siste 10 dagene, skal være i karantene. Informasjon om hjemmekarantene fra FHI. Merk at det er egne regler for studenter som har praksis ved OUS.

Utenlandsreiser

Vi henviser til UDs gjeldende reiseinformasjon.

Studenter som ankommer Norge fra røde og skraverte områder  har generell karanteneplikt i 10 døgn etter avreise fra slikt område, dette gjelder også all undervisning. Det gjelder også ved mellomlandinger i røde og skraverte land. Bruk av munnbind og/eller negativ test på SARS-CoV-2 opphever ikke denne karanteneplikten. 

For studenter som har vært på reise i et gult område i utlandet gjelder at de skal bruke munnbind ved all nærkontakt med ansatte og medstudenter. I pasientnære situasjoner skal de som før bruke munnbind.

I tillegg skal studenten ta SARS-CoV-2 test 7-8 dager etter hjemkomst, og bruke munnbind ved nærkontakt med ansatte og studenter til negativ test foreligger. Ved symptomer på Covid-19 sykdom eller andre smittsomme sykdommer skal studenten som før ikke møte på studiet - dette gjelder både pasientnær undervisning som annen undervisning.

Mer informasjon

Du kan ringe fastlege, legevakt eller SIO Helse dersom du har spørsmål relatert til egen helse og koronavirus. Dersom du ønsker å benytte SiO Helse som fastlege, må du registrere dette hos Helsenorge.no. Et bytte vil da tre i kraft umiddelbart. Kontakt SiO Helse på: 22 85 33 00.

For generell informasjon om Koronavirus:

 • Informasjon for helsepersonell: 21 07 70 00 (dagtid). Utenom kontortid: 21 07 63 48
 • Informasjon for befolkningen: 815 55 015.

Tips til studiehverdagen 

Er du student på medisin eller ernæring og vil snakke med en erfaren medstudent? Ta kontakt med studentveiledningen for både studieveiledning og en prat.

Er du student på en av våre bachelor- eller masterprogrammer så kan du ta kontakt med din studiekonsulent for studieveiledning.

Se også tips fra UiO til hvordan du kan studere effektivt hjemmefra

Publisert 29. feb. 2020 16:23 - Sist endret 3. mars 2021 17:16