English version of this page

Informasjon til studenter ved MED om koronasituasjonen

Følg med på Mine studier for informasjon om undervisning og eksamen. Oppdatert 15. august 2022.

Følg med på UiOs nettsider for koronainformasjon.

Generelle smittevernsråd 

Klinisk undervisning på universitetssykehusene

Det er sykehusenes overordnede retningslinjer som til enhver tid er gjeldene også for medisinstudenter i klinikk, og studenter må sette seg inn i og følge smittevernsreglene som gjelder for klinisk undervisning på universitetssykehusene.

Hvilke retningslinjer forholder jeg meg til når jeg er i praksis?

Du må sette deg inn i og følge smittevernsreglene som gjelder på praksisstedet.

Praksisperioder gjennomføres i:

  • allmennmedisin i modul 1, 2 og 3 
  • psykiatri i modul 5 
  • lokalsykehus og primærhelsetjeneste i modul 7
  • avdelingstjeneste (sykehus og sykehjem) i modul 8 
  • fordypningspraksis i siste elektive periode i 6. studieår

Utenlandsreiser

Vi henviser til UDs gjeldende reiseinformasjon.

For informasjon om koronavirus:

  • Informasjon for helsepersonell: 21 07 70 00 (dagtid). Utenom kontortid: 21 07 63 48
  • Informasjon for befolkningen: 815 55 015.

Publisert 3. des. 2021 14:04 - Sist endret 15. aug. 2022 17:03