English version of this page

Gründerskole for helseforskere

På Helseinnovatørskolen får deltakerne kunnskap, verktøy og nettverk som gjør dem bedre rustet til å løse fremtidens helseutfordringer og videreutvikle helsevesenet.

Tre deltagere på Helseinnovatørskolen i munter passiar

Joao Pedro Mauricio Rosa, Karolinska Institutet, Oscar Rangel-Huerta, UiO og Silje Krokeide, UiO har jobbet tett i gruppe gjennom hele kursløpet. Foto: Monica Bring Estensen/UiO

Hvordan kan vi i samarbeid med næringslivet få utviklet ny diagnostikk og bedre behandlingsmetoder for pasientene? Hvordan kan vi ved å jobbe mer tverrfaglig løse de virkelig vanskelige oppgavene i medisinen?

Dette er noen av problemstillingene helseforskerne lærer seg å jobbe med på Helseinnovatørskolen.

I vår ble 42 forskere fra hele Skandinavia det første kullet som gjennomførte Helseinnovatørskolens (HIS)  “Helseinnovasjon og entreprenørskap”. Blant dem var Oscar Rangel-Huerta, postdoktor ved Scientia Fellows-programmet ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo (UiO).

– Jeg lærte hvordan man endrer tankesettet sitt litt fra den vitenskapelige verden til å tenke på en annen måte for å skape nye ideer. Jeg er også veldig fornøyd med folkene jeg jobbet med. Jeg lærte mye fra dem, og jeg synes vi fikk både nyttige verktøy og et verdifullt team. Det var en bra opplevelse å ta del i, sier Rangel-Huerta.

Evalueringen av kurset viser at 94 prosent av deltakerne mener det er relevant for deres karriére.

Vil du lære mer om helseinnovasjon? Neste søknadsfrist er 31. desember.

Problemløsning i et nytt perspektiv

HIS, som er den første av sitt slag i Skandinavia, er et samarbeid mellom UiO, NTNU og Karolinska Institutet. Skolen er utviklet i samarbeid med Nansen Neuroscience Network (NNN) og andre aktører fra både helsesektoren og næringslivet.

Kurs 1 er et samlingsbasert kurs som går i perioden februar til mai. Det er delt opp i tre ulike moduler, som hvert av universitetene arrangerer i deres by. Hver modul varer i to til tre dager.

På kurset løser deltakerne reelle problemstillinger fra bedrifter. Løsningene blir deretter presentert for bedriftene. Foto: Monica Bring Estensen/UiO

I løpet av kurset får deltakerne blant annet møte forskere som har gått gründerveien før dem. I tillegg til at de får lære av andres erfaringer, blir de introdusert til metoder for idéutvikling og gruppearbeid.

Målet er å lære hvordan innovasjonsprosesser i biotek- og medtek-bedrifter fungerer. Dette skal deltakerne lære gjennom å løse reelle problemstillinger fra bedrifter.Hver gruppe leverer en løsning som presenteres for bedriftene.

– Jeg tror det viktigste er aktiviteter som utfordrer deg til å tenke annerledes. Selv om du kommer inn med en del kunnskap, blir du tvunget til å ta den i bruk på nye måter og under tidspress, sier Catherine Taylor Nordgård, PhD fra NTNU.

Hun legger ikke skjul på at samlingene har vært intense. Deltakerne har måtte lære mye på kort tid, og løse store problemstillinger. Det har satt problemløsning i et nytt perspektiv.

– Vi har fått se hvor mye vi faktisk kan oppnå ved å jobbe på denne måten. Det var ganske overraskende når du er vant til å gå gjennom teorien først, sier hun.

Lærer av hverandres erfaringer

Allerede første dag ble deltakerne delt inn i grupper basert på bakgrunn og erfaring. De samme gruppene har holdt sammen gjennom hele kursløpet.

Nordgård og Rangel-Huerta har jobbet tett med Kine Østnes Hansen fra UiT, Joao Pedro Mauricio Rosa fra Karolinska Institutet, Georgina Ruth Adeline Askeland fra UiO/OUS og Silje Krokeide fra UiO.

Også Nordgård trekker frem arbeidet i gruppen som en veldig nyttig og lærerik erfaring.

– Du er nødt til å komme inn i gruppen din, bli kjent med menneskene du jobber med og lære av å gjøre – jeg tror de fleste forskere er programmert til å lære hvordan du skal gjøre noe før du gjør det, sier hun.

Sammen om innovasjonsløft

Hilde Nebb, prodekan forskning og innovasjon ved Det medisinske fakultet UiO. Foto; UiO
Pål Romundstad, prodekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved NTNU. Foto: Thor Nielsen/NTNU

For best mulig kunne møte fremtidens helseutfordringer, som eldrebølgen og resistente bakterier, er det viktig å gi helseforskere redskapene de trenger. De tre universitetene bak Helseinnovatørskolen har et felles mål for øye:

– Vi ønsker at våre unge forskere skal lære mer om det å være innovatør. Helseinnovatørskolen vil bidra til at nye ideer kan gro og utvikles raskere blant våre helseforskere i akademia og sykehus til det beste for pasienter, for verdiskapning og flere arbeidsplasser, sier Hilde Nebb, prodekan for forskning og innovasjon ved Det medisinske fakultet ved UiO og initiativtaker.

Hun får støtte av sin kollega Pål Romundstad, prodekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved NTNU. Han utdyper:

– Det er et behov for nytekning, for helsedrevet innovasjon. HIS kan bidra til å skape slik tenkning. Det er vi avhengig av om vi skal gi befolkningen et bedre tilbud i fremtiden, sier Pål Romundstad, prodekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved NTNU

Mer informasjon om Helseinnovatørskolen, påmelding og kursbeskrivelse: Helseinnovasjon og entrepenørskap.

Evalueringer

Evalueringer fra studentene som deltok på Helseinnovatørskolen våren 2017:
(Kurset var på engelsk, så dermed er også evalueringene på engelsk. Skala fra 1 til 5, hvor 5 er best)

  • New knowledge (4,58 and 4,58)

  • Overall impression (4,5 and 4,57)

  • Inspiration/learning from others (4,45 and 4,27)

  • Organization/administration (4,29 and 4,63)

Les mer:

Av Monica Bring Estensen
Publisert 24. nov. 2017 12:31 - Sist endret 28. mai 2019 13:14