English version of this page

Finale for Scientia Fellows

Nå skal neste 40 internasjonale forskertalenter rekrutteres til fakultetets fremste forskermiljøer.

Bildet kan inneholde: helsepersonell, sikkerhetshanske, forsker, forsker, hvit kåpe.

Nolwenn Briand var en av de første Scientia fellowsene. Nå er 38 nye stillinger utlyst. Les mer om hennes erfaring med programmet her. 

- Dette er foreløpig siste sjans for å søke UiOs største EU-program, Scientia Fellows II. Det er et veldig høyt nivå på kandidatene som søker seg til programmet innen hele bredden av helse- og livsvitenskaplig forskning. Disse internasjonale forskertalentene vil bidra sterkt til både forskning og innovasjon i årene fremover ved UiO, sier Hilde Nebb, koordinator for Scientia Fellows og visedekan for innovasjon og internasjonalisering.

Omlag 100 forskere (250 årsverk) vil være ansatt etter denne rekrutteringsrunden. Det er rammen til det 5-årige EU-prosjektet (2019-2024).

Les mer om programmet og søk her.

Internasjonalisering av medisinsk forskning

Nå skal 38 stillinger i 32 forskjellige forskermiljøer besettes. Stillingene har en varighet fra ett til tre år. Dette er den største rekrutteringsrunden i programmet som startet i 2014. Forskerne arbeider enten i forskningsmiljøer ved UiO eller i internasjonale forskningsmiljøer i samarbeid med sterke miljøer ved UiO. I den første femårsperioden var det over 80 utmerkede forskere fra 33 land som bidro til forskning, innovasjon og internasjonalisering i mange av UiOs beste medisinske forskningsmiljøer.

- I tillegg til å få formet og utført sitt eget forskningsprosjekt har fellowsene tilgang til postdoktorprogrammet, Helseinnovatørskolen og andre programmer med fokus på kunnskap som ytterligere kan utvide karrieremulighetene. Dette er veldig attraktivt for internasjonale søkere. Scientia Fellows har fått et omdømme internasjonalt som viser seg at vi plukker på øverste hylle, sier Nebb.

Les om Scientia Fellows Vandana Ravindras og hennes erfaringer med programmet her.  

Samarbeid med industrien

I år er det også flere samarbeid mellom våre forskningsmiljøer og industrien om fellows. Bayer, GE Healthcare, og GlaxoSmithKline har sett verdien av muligheten for et konkret samarbeid med UiO gjennom Scientia Fellows programmet.

- Vi jobber iherdig med å skape samarbeid og synergi mellom næringsliv og akademia. Dette samarbeidet er et viktig bidrag som vil åpne dørene for innovativ og næringsrettet forskning, noe som kommer samfunnet og pasienter til gode, avslutter Nebb.

Les mer og søk her.

Publisert 17. feb. 2021 13:46 - Sist endret 30. sep. 2021 10:17