Arrangementer i jubileumsåret 2014 - Side 2

Tegning av et liks to fotblad
Tid og sted: 11. jan. 2014 11:0013:00, Gamle Festsal, Urbygningen på Universitetsplassen

Etikk og økonomi i helsevesenet: Har vi råd til å gi alle den behandling de trenger? Og hvilke føringer legger media på prioriteringer i helsevesenet?

Alle er velkommen!