Må vi slutte å behandle alle?

Etikk og økonomi i helsevesenet: Har vi råd til å gi alle den behandling de trenger? Og hvilke føringer legger media på prioriteringer i helsevesenet?

Alle er velkommen!

Tegning av et liks to fotblad

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner/ Morgenbladet

Medias rolle ved prioritering av helsetjenester

Professor Reidun Førde ved Institutt for helse og samfunn.
Last ned presentasjonen: Media som prioriteringsaktør (pdf)

Å sette prislapp på et liv

Førsteamanuensis Hans Olav Melberg ved Institutt for helse og samfunn.

En frisk person - en som ikke er undersøkt godt nok av helsevesenet?

Professor Ivar Sønbø Kristiansen ved Institutt for helse og samfunn.

Panelsamtale

Foredragsholderne samtaler om temaet, og svarer gjerne på dine spørsmål.
 

Publisert 19. des. 2013 19:51 - Sist endret 29. apr. 2019 12:35