Farlige bakterier slår tilbake

Hva om antibiotika slutter å virke? Kan vi unngå det? Få med deg ny kunnskap om vår kamp mot de bakterier ingen av oss vil ha.

Strektegning av slemme baselusker

Illustrasjon: Colourbox

Hva gjør vi hvis antibiotikaene slutter å virke og bakteriene slår tilbake? Hva tenkte vi egentlig om antibiotikaene da de ble oppdaget?

Moderne medisin trenger effektive midler mot infeksjoner

Foredragsholderne tar for seg antibiotika, deres utvikling og hvordan vi skal unngå resistens.

All moderne medisin er bygget på at vi har effektive midler mot infeksjoner. Noen viktige medisinske områder som hviler på at vi har antibiotika som virker:

  • Moderne kreftbehandling
  • All intensivbehandling
  • Behandling av reumatiske sykdommer
  • Innsetting av proteser

Svikter antibiotikaene vil vi i langt mindre grad våge å gjøre de ulike inngrepene. Vi vil rett og slett være altfor sårbare for infeksjoner.

Program

Møteleder er professor Jørund Straand.

Bakteriene slår tilbake – snart slutt på virksomme antibiotika?

Professor Otto Cars, Uppsala Universitet

Å spå om framtidens infeksjoner: hva kan vi lære av historien?

Professor Christoph Gradmann
 

Ørebetennelse – vente og se istedet for antibiotika?

Professor Morten Lindbæk

Er det mulig å reversere resistensutviklingen gjennom bedret antibiotikabruk?

Førsteamanuensis Dag Berild

Panelsamtale: De nye antibiotikaene? Hvor skal de komme fra?

Foredragsholderne samtaler om temaet, og svarer gjerne på dine spørsmål.


Anerkjente foredragsholdere

Vi har spurt noen av foredragsholderne om hva de kommer til å snakke om.

Resistente bakterier i Norge

Førsteamanuensis Dag Berild:

– Jeg kommer til å snakke kort om hvorfor bakteriene blir resistente og hvorfor det har gått bra i Norge til nå. Deretter vil jeg fokusere på hvordan vi kan unngå resistens og eventuelt om det er mulig å reversere forekomsten av antibiotikaresistens når den først er kommet.

Fortidens og nåtidens spådommer om antibiotika

Professor Christoph Gradmann:

– Jeg skal først og fremst se på fortidens fremtidsspådommer. Hva trodde folk om den antibiotiske terapiens og de smittsomme sykdommens fremtid på 30-tallet, i 1945, i 1960 og så i 1990? Det er både underholdende og opplysende å følge med hva som ble spådd.

– Det er enda mer spennende å undersøke hvilke spådommer som fikk konsekvenser og hvilke som bare ble feid under teppet.

– Selv om det egentlig er strengt forbudt for historikere å komme med fremtidsspådommer så skal jeg på denne måten uansett snakke om fremtidsforventninger som noe som driver fram historien og dens aktører.

Endret praksis

Professor Morten Lindbæk:

– Jeg vil snakke om antobiotikabruk i primærhelsetjenesten med akutt ørebetennelse som et eksempel hvor praksis har endret seg i gunstig retning.

Flere seminarer i 2014

Det medisinske fakultet fyller 200 år i 2014. En del av feiringen gjennom året er ti lørdagsseminarer. Dette er nummer to i rekken.

Neste seminar er 8. mars: Lubne barn, overvektige voksne?

Publisert 23. des. 2013 12:40 - Sist endret 14. mars 2019 14:22