Hjerte og smerte, ikke bare for menn

Hvorfor eksploderte forekomsten av hjerteinfarkt i løpet av 1930-årene, for deretter brått å synke igjen 40 år senere? Er det en myte at hjertesykdom er forbeholdt menn? Lørdag 5. april lytter vi på norske hjerter.

Tegning av hjerte og stetoskop

Norske hjerter blir stadig friskere. Hva er suksessformelen? Illustrasjon: Colourbox.com

Hvor godt banker våre hjerter i dag? Tre fageksperter tar for seg ulike sider av temaet gjennom hvert sitt foredrag.

Er hjertesykdom kjønnsavhengig?

Ingrid Os sammenligner hjertesykdom blant menn og kvinner. Er lidelsen stort sett å finne blant menn, eller er det en myte at det er kjønnsforskjeller hva gjelder hjerte- og karsykdommer?

Hvis det ikke er en myte, hva skyldes forskjellene? Er det ren biologi - eller spiller ulikheter i atferd og psykososiale og kulturelle forhold inn?

Hjerteinfarktets kurve

Før 1930 var hjerteinfarkt en nokså sjelden sykdom i Norge. Men i løpet av et tiår eksploderte forekomsten. Spesielt blant middelaldrende menn økte dødeligheten lynraskt.

Utviklingen ble brutt under 2. verdenskrig, for så å ta seg opp igjen etter krigen. I Europa hadde kun Nederland en raskere økning i dødsfall grunnet hjerteinfarkt enn Norge. På midten av 1970-tallet nådde epidemien sitt toppunkt - da ville en mann med 25 prosent sannsynlighet dø av hjerteinfarkt før han ble 75 år.

Så falt plutselig dødeligheten brått, nesten like fort som den tidligere hadde steget. Hva skjedde? Dag S. Thelle avslører.

Svangerskap og hjertet

Kvinner som har gjennomgått alvorlig svangerskapsforgiftning har økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet. Hvorfor er det slik?

Annetine Staff vil fortelle om mulige årsaker til denne sammenhengen, samt foreslå hvordan disse kvinnene kan følges opp for best helseutvikling

Velkommen til gratis foredrag!

Program

Kjønn og karsykdom

Forebygging med suksess – norske hjerter er blitt friskere

Svangerskapsforgiftning og hjertesykdom

Møteleder: Professor Ole Sejersted

Flere seminarer i 2014

Det medisinske fakultet fyller 200 år i 2014. En del av feiringen gjennom året er ti lørdagsseminarer. Dette er nummer fire i rekken.

Neste seminar er 26. april: Vaksiner redder liv

Publisert 23. des. 2013 12:45 - Sist endret 26. juni 2019 12:06