Kampen mot kreft

Stadig flere overlever kreft. Men hvordan er livet etter sykdommen? Hvilke utfordringer venter en tidligere kreftpasient? Og har vi råd til å ta i bruk alle nye behandlingstyper, uansett kostander?

Illustrasjonsbilde med trafikalt forbudsskilt mot kreft.

Illustrasjon: Colourbox.com

Solid kunnskap helt gratis

Seminaret er åpent for alle, og fullstendig gratis. En god deal, kaller vi det.

Dette er rett og slett en ypperlig måte å få med seg litt ny kunnskap på. Du trenger ikke være fagperson for å høste frukter av dette seminaret. Det er satt sammen for deg som synes medisin og helse er spennende - enkelt og greit.

Møteleder er professor Marit Bragelien Veierød.

Program

1. Så mange overlever

Flere og flere overlever kreft. Er det fordi behandlingen blir bedre? Eller er det fordi nyere diagnostiske metoder fører til at vi finner mer kreft, og påfører flere en kreftdiagnose?

Hvordan har utviklingen vært over de siste tiår? Hvilke kreftformer lever langtidsoverleverne med?

2. Kreftoverleveres helseutfordringer

En kreftbehandling kan føre til fysiske og psykososiale seneffekter som infertilitet, kronisk fatigue, nervesmerter, angst, ny kreft og hjerte-kar problemer.

Helsevesenets utfordring er å etablere et livslangt kost-effektivt kontrollopplegg som reduserer den enkeltes risiko for seneffekter.

3. Ny kreftbehandling – har vi råd til den?

Kreftbehandlingen er i rask utvikling. Det gjelder behandling med legemidler, stråler og kirurgi. Resultatene blir bedre: flere overlever, flere lever lengre og har bedre livskvalitet.

Men det har en kostnad. Hva er vi villige til å betale for den nye kreftbehandlingen? Hvordan skal vi prioritere?

Flere seminarer i 2014

Det medisinske fakultet fyller 200 år i 2014. En del av feiringen gjennom året er ti lørdagsseminarer. Dette er nummer ni i rekken.

Neste seminar er 6. desember: Fremtidens helseutfordringer

Publisert 7. nov. 2014 13:12 - Sist endret 14. mars 2019 14:26