Offentlig journal og innsynsbegjæringer

Innsynsbegjæringer til MEDs arkiv sendes til postmottak@medisin.uio.no

Offentlig journal ved UiO inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra UiOs elektroniske postjournal. Opplysningene vil ligge tilgjengelig på nettet for de siste 3 månedene.

Publisert 17. sep. 2014 22:52 - Sist endret 17. sep. 2014 22:52