English

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst (REKSØRØST)

Postadresse Postboks 1130 Blindern, 0318 OSLO
Besøksadresse Gullhaugveien 1- 3
0484 OSLO
Stedkode 500116

Ansatte

Listen inneholder 18 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bjørnerem, Marianne Rådgiver +47-22845531 marianne.bjornerem@medisin.uio.no
Carson, Marianne Førstekonsulent marianne.carson@medisin.uio.no
Dammen, Ragnhild Aursnes Seniorrådgiver +47-22845501 r.a.dammen@medisin.uio.no
Dønåsen, Ingrid Rådgiver +47-22845523 ingrid.donasen@medisin.uio.no
Eikeland, Nora Førstekonsulent +47-22845526 nora.eikeland@medisin.uio.no
Finholt, Hege Cathrine Seniorrådgiver +47-22857547 h.c.finholt@medisin.uio.no
Fjordholm, Finn Skre Rådgiver +47-22845821 f.s.fjordholm@medisin.uio.no
Hansen, Silje Førstekonsulent +47-22845514 silje.hansen@medisin.uio.no
Hølen, Jacob Seksjonssjef +47-22845518 jacob.holen@medisin.uio.no
Kavli, Anne Schiøtz Seniorkonsulent +47-22845512 a.s.kavli@medisin.uio.no
Klokk, Tove Irene Rådgiver +47-22845522 t.i.klokk@medisin.uio.no
Lauvrak, Silje Anett Ugland Seniorrådgiver +47-22845520 s.a.u.lauvrak@medisin.uio.no
Mosling, Tone Transeth Førstekonsulent +47-22845598 t.t.mosling@medisin.uio.no
Myhre, Olaug Twedt Seniorkonsulent +47-22845519 o.t.myhre@medisin.uio.no
Ruyter, Knut W Professor II 91184062 (mob) k.w.ruyter@medisin.uio.no Etikk
Sagbakken, Elin Evju Seniorrådgiver +47-22845502 e.e.sagbakken@medisin.uio.no
Strand, Anders Rådgiver +47-22844167 anders.strand@medisin.uio.no
Thorsen, Claus Henning Seniorrådgiver +47-22845515 c.h.thorsen@medisin.uio.no