Stillingsbeskrivelse for prodekan for medisinstudiet

Prodekan for medisinstudiet har et særlig ansvar for profesjonsstudiet i medisin.

Arbeidsområdet omfatter:

  • Overordnet faglig og organisatorisk ansvar for medisinstudiet.
  • Programleder og leder av programrådet for medisinstudiet
  • Ressursvurdering, planlegging og budsjettering i forbindelse med medisinstudiet
  • Fakultetets representant i lokale og nasjonale utvalg som gjelder studier
  • Styringsgruppeleder for Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS)
  • Overordnet ansvar for modulutvalg, utdanningsledere og fagplanutvalg
  • Kontakt med studentorganene (MFU, MSU og tillitsvalgte)
  • Forberedelse av saker for fakultetsstyret som gjelder medisinstudiet
  • Dispensasjonssøknader knyttet til studiesaker
  • Godkjenning av internasjonal utdanning

Prodekanen rapporterer til dekan og inngår i dekanens ledergruppe. Prodekanen er dekanens stedfortreder.

Publisert 23. mars 2015 10:38 - Sist endret 15. mai 2019 06:30