Stillingsbeskrivelse for visedekaner for undervisning

Visedekanene for undervisning har et særlig ansvar for studier ved fakultetet.

Visedekan undervisning for medisinstudiet er programleder for profesjonsstudiet i medisin, mens visedekan undervisning for bachelor- og masterstudiene har ansvar for fakultetets øvrige studier.

Visedekanene for utdanning inngår i dekanens ledergruppe, med oppgaver knyttet til fakultetets utdanning og studier.

Arbeidsområdet omfatter felt som:

  • Kvalitetssikring av fakultetets studier
  • Ressursvurdering, planlegging og budsjettering i forbindelse med studiene
  • Evaluering av undervisningen og av lærernes pedagogiske kvalifikasjoner
  • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid om undervisningsspørsmål og studentutveksling
  • Overordnet ansvar for semesterstyrer og fagplanutvalg
  • Kontakt med studentstyret
  • Forberedelse av studiesaker for fakultetsstyret
  • Dispensasjonssøknader knyttet til studiesaker
  • Videre- og etterutdanning/spesialistutdanning
  • Godkjenning av internasjonal utdanning

Visedekanene rapporterer til dekan.

Publisert 23. mars 2015 10:38 - Sist endret 2. okt. 2017 15:22