Stillingsbeskrivelse for visedekan for innovasjon og internasjonalisering

Visedekan for innovasjon og internasjonalisering har ansvar for fakultetets innovasjonssatsning og internasjonaliseringsarbeid.

Arbeidsområdet omfatter:

  • Bidra til en styrket kultur for innovasjon
  • Bidra til styrket sektorsamarbeid mellom akademia-helse-næringsliv-instituttsektoren og forvaltning
  • Ledelse av Helseinnovatørskolen
  • Ledelse av det EU-finansierte mobilitetsprogrammet for unge forskertalenter, Scientia Fellows
  • Samarbeid mot EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer
  • Koordinering av fakultetets institusjonelle samarbeidsuniversiteter
  • Forberedelse av saker for fakultetsstyret som gjelder innovasjon og internasjonalisering

Visedekan for innovasjon og internasjonalisering rapporterer til dekan og inngår i dekanens ledergruppe.

Publisert 15. mai 2019 06:24 - Sist endret 15. mai 2019 07:39