Stillingsbeskrivelse for visedekan for postdoktor- og masterprogrammer (50%)

Visedekan for master- og postdoktorprogrammer har ansvar for fakultetets bachelor-, master- og etter- og videreutdanninger samt karriereutviklingsprogrammet for postdoktorer.

Arbeidsområdet omfatter:

  • Ledelse av fakultetets postdoktorprogram
  • Overordnet faglig, organisatorisk og strategisk ansvar for fakultetets master-, bachelor- og etter-/videreutdanninger
  • Evaluering, ressursvurdering, planlegging og budsjettering i forbindelse med master- og bachelorstudiene
  • Fakultetets representant i lokale og nasjonale utvalg som gjelder karriereutvikling for postdoktorer og postdoktorprogrammer
  • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid om postdoktor- og master-, og bachelorprogrammer
  • Deltakelse i styringsgruppen for Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS)
  • Nestleder av fakultetets forskerutdanningsutvalg
  • Ledelse av fakultetets likestillings- og mangfoldstiltak

Visedekan for postdoktor- og masterprogrammer rapporterer til dekan og inngår i dekanens ledergruppe.

Publisert 15. mai 2019 06:24 - Sist endret 15. mai 2019 06:33