Møte i fakultetsstyret

Tirsdag 12. april 2011, klokken 14.30

Møterom Hippokrates - Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårdsvei 3

12/11 Godkjenning av innkalling

13/11 Godkjenning av dagsorden

14/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.2.2011

Vedtak på Dekani fullmakt

15/11 Doktorgradsprøver

a) Oppnevning av komité

b) Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtaktssaker

16/11 Regnskap

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

Orienteringssaker

17/11

a) Årshjul

b) Samordning OUS-UiO

c) Planlegging av flytting av undervisning og forskning fra Aker sykehus

d) Program til Nasjonalt Dekanmøte

18/11 Dekanus orienterer om aktuelle saker

Publisert 10. mai 2011 12:32 - Sist endret 15. juni 2011 12:48