Fakultetsstyremøte, tirsdag 28. juni 2011

klokken 14.30 - 17.00 i møterom Hippokrates, Sogn Arena

19/11   Godkjenning av innkalling

20/11   Godkjenning av dagsorden

21/11   Godkjenning av protokoll fra møtet 12. april 2011

 

PRESENTASJONER

22/11   Sentre for fremragende forskning

a. Centre for Immune Regulation, ved professor Ludvig Sollid

b. Centre for Cancer Biomedicine, ved professor Harald Stenmark

 

VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT

23/11   Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

 

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

 

VEDTAKSSAKER

24/11   Regnskap 1. tertial 2011

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

 

DISKUSJONSSAKER

25/11   Strategisk plan 2010-2020 - Årsplan 2012-2014 - Budsjettfordeling 2012

 

ORIENTERINGSSAKER

26/11   Orientering om aktuelle saker

Publisert 21. juni 2011 15:20 - Sist endret 21. juni 2011 15:30