Sakskart til fakultetsstyreseminar 30.10.12

klokken 15.00-19.00 på Radisson BLU Scandinavia hotel, Holbergsgt. 30. OBS det vil bli enkel matservering i møterommet fra kl. 14.30.

Godkjenninger

58/12 Godkjenning av innkalling

59/12 Godkjenning av dagsorden

60/12 Godkjenning av protokoll fra 18.9.12

Vedtakssaker

61/12 Virksomhetsrapport for 2. tertial 2012 og regnskap for august 2012

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar ledelsesvurdering og regnskap til etterretning.

 

62/12 Årsplan 2013-2015

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til den reviderte Årsplan 2013-2015.

 

63/12 Fordeling 2013

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslagte budsjettfordeling av post 50 for 2013.

Dekanen gis fullmakt til å:

a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, e-læring og studiekvalitet

b. Foreta mindre justeringer av fordelingen

 

64/12 Orientering om aktuelle saker

 

65/12 Eventuelt

 

Publisert 23. okt. 2012 16:32 - Sist endret 9. jan. 2013 13:53