Sakskart til fakultetsstyremøte 16.4.13

OBS omvisning på det nye tilbygget til Domus Medica klokken 14.00-15.00.

Oppmøte 13.55 innenfor inngangen til det nye bygget, utenfor odontologenes ferdighetssenter.

Styremøtet: klokken 15.00-17.00 i Direktørens møterom, Rikshospitalet (inn hovedinngangen, bort gangen til høyre, ta heisen til Direktørens kontorer)

Godkjenninger

14/13 Godkjenning av innkalling

15/13 Godkjenning av dagsorden

16/13 Godkjenning av protokoll fra 5.3.13

Presentasjon

17/13 Presentasjon av ernæringsstudiet ved Det medisinske fakultet

ved Rune Blomhoff og Svein Olav Kolset

Vedtakssaker

18/13 Regnskap per 28.2.13

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar regnskap per 28.2.13 til etterretning.

Orienteringssaker

19/13 Orientering om HMS

20/13 Orientering om prosjekt administrativ utvikling ved fakultetsadministrasjonen

21/13 Orientering om arbeidet med fakultetets 200-årsjubileum

22/13 Orientering om aktuelle saker

23/13 Eventuelt

 

Samlefil

Publisert 9. apr. 2013 17:32 - Sist endret 28. juni 2013 10:04