05-28

Publisert 18. juni 2013 16:32

Fakultetsstyremøtet ble forberedt med et seminar med styret, fakultetsledelsen, instituttledere og administrasjonssjefer fra kl. 13.00-16.30.

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16.30-18.00.