Sakskart til ekstraordinært fakultetsstyremøte 26.09.2013

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16.00-18.00, på møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Godkjenninger

55/13 Godkjenning av innkalling

56/13 Godkjenning av dagsorden

57/13 Godkjenning av protokoll fra 17.09.2013

Vedtakssaker

58/13 Regnskap pr. 31.07.2013 (utsatt fra 17.09.2013, tidligere saksnr. 51/13)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport pr. 31.07.2013 til etterretning.

59/13 Årsplan 2014-2016/Fordeling 2014 (utsatt fra 17.09.2013, tidligere saksnr. 53/13)

Forslag til vedtak:

  1. Fakultetsstyret vedtar Det medisinske fakultets årsplan 2014-2016 med de endringer som fremkommer i møtet.
  2. Fakultetetsstyret vedtar de foreslåtte nye tiltakene og foreslått fordeling for 2014.
  3. Dekanus gis fullmakt til å foreta fordeling av innsatsmidler til likestillling, vitenskapelig utstyr og eventuelle nye rekrutteringsstilinger.

60/13 Eventuelt

 

Samlefil (pdf) (9 MB)

Publisert 18. sep. 2013 13:35 - Sist endret 18. sep. 2013 13:35