Sakskart til fakultetsstyremøte 5.11.2013

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 15.00-17.00, på møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Godkjenninger

61/13 Godkjenning av innkalling

62/13 Godkjenning av dagsorden

63/13 Godkjenning av protokoll fra 26.09.2013

Vedtakssaker

64/13 Regnskap pr. 30.9.2013

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport pr. 30.9.2013 til etterretning.

65/13 Fordeling 2014 - Tilllegg til vedtak til fordeling 26.9.2013

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag og øker forhåndsdisponeringen med 700 000 kroner. Fakultetsstyret opprettholder pkt. 4 i fordelingsvedtaket fra 26.september 2013.

66/13 Avvikling av fakultetets likestillingsutvalg

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag og avvikler likestillingsutvalget. Fakultets ledergruppe erstatter utvalget og prodekan for studier (BM) får et spesielt ansvar for å følge opp likestillingsarbeidet ved fakultetet. Fakultetsstyret ber om årlig rapport på likestillingsarbeidet.

Orienteringssaker

67/13 Virksomhetsrapportering

68/13 Resultatmål 2014 - Resultater 2008-2012

69/13 Status for fakultetets årsplan

  • Muntlig orientering

70/13 HMS-saker

  • Muntlig orientering

71/13 Senter for klinisk ernæring

  • Muntlig orientering

72/13 Master of public health

  • Muntlig orientering

73/13 Statsbudsjettet, kiropraktorutdanningen

  • Muntlig orientering

74/13 Eventuelt

 

Samlefil (pdf)

Publisert 29. okt. 2013 12:23 - Sist endret 29. okt. 2013 15:48