Sakskart til fakultetsstyremøte 17.12.2013

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 15.00-17.00, på Radisson Blu Scandinavia Hotell.

Godkjenninger

75/13 Godkjenning av innkalling

76/13 Godkjenning av dagsorden

77/13 Godkjenning av protokoll fra 05.11.2013

Presentasjon

78/13 Morgendagens helsevesen - om brukere, mobile tjenester og andre forstyrrende elementer

v/ prosjektdirektør dr. med. Andreas Moan, Oslo universitetssykehus

Vedtak på dekani fullmakt

79/13 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtakssaker

80/13 Regnskap per 31.10.13

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport pr. 31.10.2013 til etterretning.

81/13 Avlyst fagprøve for utenlandsmedisinere i 2014

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret er bekymret for signalene som går ut på at fagprøven skal avskaffes uten at det er en annen testing av kandidatenes kompetanse innen medisinske kunnskaper, kliniske ferdigheter samt evne til kommunikasjon på plass. Erfaringen fra tidligere tester viser at en stor andel av de som går opp til eksamen, ikke har den kompetanse som er nødvendig for å få autorisasjon i Norge.

Orienteringssaker

82/13 Scientia Fellows (COFUND)

  • Muntlig orientering

83/13 HMS-saker

  • Muntlig orientering

74/13 Eventuelt

 

Samlefil (pdf)

Publisert 9. des. 2013 13:28 - Sist endret 13. feb. 2014 10:02