Sakskart til fakultetsstyremøte 04.03.2014

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 15.00-17.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

1/14 Godkjenning av innkalling

2/14 Godkjenning av dagsorden

3/14 Godkjenning av protokoll fra 17.12.2013

Vedtakssaker

4/14 Regnskap pr. 31.12.2013

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport pr. 31.12.2013 til etterretning.

5/14 Disponering av overskudd fra 2013

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til disponering av regnskapsmessig overskudd for 2013 og ekstrainntekt i 2014.

6/14 Oppnevning av valgstyre for perioden 2014-2017

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre for kommende valgperiode:

  • Professor Per Grøttum
  • Professor Marit Veierød
  • Student Shamraiz Ahmed Sharif
  • Seniorrådgiver Mette Groseth Langballe

Orienteringssaker

7/14 HMS-saker

  • Muntlig orientering

8/14 Likestillingsombudets uttalelse vedrørende graviditet og permisjon fra medisinstudiet

9/14 Oversikt over sykefravær

10/14 Rekrutteringsform for instituttleder ved Institutt for helse og samfunn

11/14 Eventuelt

Samlefil (pdf)

Publisert 25. feb. 2014 07:59 - Sist endret 28. apr. 2014 12:05