Sakskart til fakultetsstyremøte 28.10.2014

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 15.00-17.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

45/14 Godkjenning av innkalling

46/14 Godkjenning av dagsorden

47/14 Godkjenning av protokoll fra 16.9.2014

Vedtak på dekani fullmakt

48/14 Doktorgradsprøver

a) Oppnevning av komite

Oversikt over oppnevnte komiteer (pdf)

b) Godkjenning av enstemmig innstilling

Oversikt over godkjente innstillinger (pdf)

Vedtakssaker

49/14 Virksomhetsrapport for 2. tertial 2014

Forslag til vedtak:

Virksomhetsrapport for 2. tertial 2014 tas til etterretning.

50/14 Regnskap pr. 31. august 2014

Forslag til vedtak:

Regnskap pr. 31. august 2014 tas til etterretning

Orienteringssaker

51/14 HMS-saker

Orientering ved Liv Bjøntegaard Finess

52/14 Orientering om Oslo 2014

Orientering ved Ingrid Os

53/14 Eventuelt

 

 

 

Publisert 7. okt. 2014 13:19 - Sist endret 15. des. 2014 11:21