Sakskart til fakultetsstyremøte 19.5.2015

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 13.00-15.00, på Lysebu.

Godkjenninger

16/15 Godkjenning av innkalling

17/15 Godkjenning av dagsorden

18/15 Godkjenning av protokoll fra 3.3.2015

Vedtakssaker

19/15 Mandat for styret for NCMM og BiO (20 minutter)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar vedlagte mandat for NCMM og BiO.

Orienteringssaker

20/15 Regnskap pr. 31.3.2015 (15 minutter)

21/15 Orientering om BiO/NCMM (20 minutter)

Ved senterleder Kjetil Tasken

22/15 Orientering om interne kontrollrutiner (30 minutter)

Ved Morten Opsal, leder Enhet for intern revisjon UiO og Halvor Fahle, seniorrådgiver MED

23/15 Orientering om Enhet for ekstern forskningsfinansiering (20 minutter)

Ved prodekan for forskning Hilde Nebb

24/15 Orientering om arbeid med planlegging av en eventuell utvidelse og samordning av simuleringssenter/ferdighetssenter UiO/OUS (10 minutter)

Ved seniorrådgiver Mette Langballe

25/15 HMS-saker (5 minutter)

Orientering ved fakultetsdirektør Bjørn Hol

26/15 Disputaser ved Det medisinske fakultet

27/15 Eventuelt

Samlefil (pdf)

 

Publisert 9. mars 2015 07:54 - Sist endret 20. mai 2015 07:37