Sakskart til fakultetsstyremøte 23.6.2015

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 14.00-18.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Kl. 14-16: Innføring i styrearbeid

Med Bent Andersen (AFF)

Kl. 16-18: Styremøte

Godkjenninger

28/15 Godkjenning av innkalling

29/15 Godkjenning av dagsorden

30/15 Godkjenning av protokoll fra 19.5.2015

Vedtakssaker

31/15 Ny portefølje for ph.d.-kurs (15 minutter)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til ny kursportefølje med finansieringsramme som beskrevet i fakultetets budsjettfremlegg og ber administrasjonen igangsette arbeidet med nye kursbeskrivelser og ny nettinformasjon, samt rutiner og regler, slik at kursene kan gå første gang våren 2016.

Diskusjonssaker

32/15 Tentativ budsjettfordeling 2016 - årsplan 2016-2018 (70 minutter)

a) Budsjettfordeling/årsplan (pdf)

b) Tiltak for å iverksette UiOs strategi for EUs Horisont 2020 (pdf)

Orienteringssaker

33/15 Regnskap pr. 30.4.2015 (15 minutter)

34/15 Orientering om Enhet for ekstern finansiering (30 minutter)

Ved Hilde Nebb

35/15 Virksomhetsrapport 1.tertial 2015 (15 minutter)

36/15 HMS-saker (5 minutter)

Orientering ved Bjørn Hol

37/15 Disputaser ved Det medisinske fakultet

38/15 Eventuelt

Samlefil (pdf)

 

Publisert 16. juni 2015 11:47