Sakskart til fakultetsstyremøte 15. februar 2016

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16.00-19.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

1/16 Godkjenning av innkalling

2/16 Godkjenning av dagsorden

3/16 Godkjenning av protokoll fra 15.12.2015

Vedtakssaker

4/16 Regnskap pr. 31.12.2015 (30 min)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet for 2015 til orientering.

5/16 Oppnevning av nytt styre for BiO og NCMM (5 min)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner representanter til styre for BiO og NCMMs som foreslått.

Diskusjonssaker

6/16 Budsjettfordelingsmodellen (60 min)

7/16 Oppfølging av styreevaluering (15 min)

Orienteringssaker

8/16 Orientering om mulig fusjon mellom BiO og NCMM (10 min)

Ved direktør Kjetil Tasken

9/16 Orientering om kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning (15 min)

Orientering ved rådgiver Katrine Ore

10/16 Virksomhetsrapport 3.tertial 2015 (15 min)

Forslag til vedtak:

Virksomhetsrapport for 3. tertial 2015 tas til orientering.

11/16 HMS-saker (10 min)

Orientering ved Elisabeth Olsen

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

 

Samlefil (pdf)

 

 

 

 

Publisert 4. jan. 2016 14:34 - Sist endret 11. feb. 2016 13:56