Sakskart til fakultetsstyremøte 1. november 2016

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16.30-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

42/16 Godkjenning av innkalling

42/16 Godkjenning av dagsorden

43/16 Godkjenning av protokoll fra 27.9.2016

Sakstyper

V=vedtakssak

D=diskusjonssak

O=orienteringssak

Dekanens orientering (10 min)

Saker

44/16-O Regnskap pr. 30.9.2016 (20 min)

Ved seksjonssjef Reidar Rognlien

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap pr. 30.9.2016 til orientering.

45/16-O Virksomhetsrapport 2. tertial 2016 (20 min)

Ved seniorrådgiver Mette Langballe

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapport for 2. tertial 2016 til orientering.

46/16-O Orientering om Helsevitenskapelig utdanningssenter (20 min)

Ved prodekan for studier Kristin Heggen

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

Eventuelt

Samlefil (pdf) 

 

 

 

 

 

Publisert 29. sep. 2016 09:20 - Sist endret 31. okt. 2016 11:15