Sakskart til fakultetsstyremøte 13. desember 2016

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-18, på Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo.

Godkjenninger

47/16 Godkjenning av innkalling

48/16 Godkjenning av dagsorden

49/16 Godkjenning av protokoll fra 1.11.2016

Sakstyper

V=vedtakssak

D=diskusjonssak

O=orienteringssak

Dekanens orientering (10 min)

Saker

50/16-O Regnskap pr. 31.10.2016 (20 min)

Ved seksjonssjef Reidar Rognlien

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap pr. 31.10.2016 til orientering.

51/16-O Orientering om institusjonell satsning i St. Petersburg (30 min)

Ved Hilde Nebb

52/16-D Forslag til varig endring av studieplasser ved Institutt for helse og samfunn (30 min)

Ved instituttleder Nina Vøllestad

53/16-V Kriterier og saksgang for strategisk fordeling av stipendiater (15 min)

Ved Frode Vartdal

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til kriterier for strategisk fordeling av seks PhD-stillinger og til forslag til saksgang.

54/16-V Møteplan for 2017 (5 min)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar møteplan for 2017 som foreslått.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

Eventuelt

Samlefil (pdf) 

 

 

 

 

 

Publisert 4. nov. 2016 10:54 - Sist endret 13. des. 2016 13:30