Sakskart og protokoller - Side 11

Publisert 18. juni 2013 16:32

Fakultetsstyremøtet ble forberedt med et seminar med styret, fakultetsledelsen, instituttledere og administrasjonssjefer fra kl. 13.00-16.30.

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16.30-18.00.

Publisert 9. apr. 2013 17:32

OBS omvisning på det nye tilbygget til Domus Medica klokken 14.00-15.00.

Oppmøte 13.55 innenfor inngangen til det nye bygget, utenfor odontologenes ferdighetssenter.

Styremøtet: klokken 15.00-17.00 i Direktørens møterom, Rikshospitalet (inn hovedinngangen, bort gangen til høyre, ta heisen til Direktørens kontorer)