Modulutvalg for medisin-, ernæring- og odontologistudiet i modul 1

Mandat

Tilleggsmandat for modulutvalg 1 (pdf)

Leder

Erik Dissen

Nestleder

Heidi Kiil Blomhoff

Koordinator

Martine Sæterli Jensen

Medlemmer

Kjetil Røysland

Tone Tønjum

Thomas M. Küntziger

Knut Tomas Dalen

Hannah Horsberg Standal (studentrepresentant kull H-19)

Emmad Thomas Zangani (studentrepresentant kull V-19)

 

Publisert 3. juli 2014 09:27 - Sist endret 3. apr. 2020 17:35