Modulutvalg for medisin-, ernæring- og odontologistudiet i modul 1

Mandat

Tilleggsmandat for modulutvalg 1 (pdf)

Leder

Erik Dissen

Nestleder

Heidi Kiil Blomhoff

Koordinator

Tatiana Fedorova

Medlemmer

Kjetil Røysland

Tone Tønjum

Thomas M. Küntziger

Knut Tomas Dalen

Marie Skaar (studentrepresentant kull V-21)

Fredrik Wallentin (studentrepresentant kull H-20)

 

Publisert 3. juli 2014 09:27 - Sist endret 17. feb. 2021 09:18