Aktuelt om nasjonal delprøve

Publisert 18. des. 2017 13:59

Hør Jan Frich og Oda Lockert snakke om hvordan nasjonal delprøve bidrar til studentenes læring i NOKUT-podden.

Publisert 26. nov. 2017 16:10

Nasjonal delprøve ble vinner av Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris 2017. Les mer i denne artikkelen

 

Publisert 17. okt. 2017 19:40

Oppslag i Dagens Medisin 3.10.2017 med studenters vurderinger av nasjonal delprøve i medisin. 

Publisert 17. okt. 2017 19:32

Dagens Medisin formidlet resultater fra delprøven i et oppslag 2.10. 2017

Publisert 18. sep. 2017 23:51

Det nasjonale dekanmøtet besluttet 2. juni 2017 at nasjonal delprøve videreføres. Erfaringene med piloten er gode.

Publisert 18. sep. 2017 23:51

En nasjonal delprøve i medisin ble gjennomført i mars 2017 for medisinstudenter i siste studieår. Resultatene indikerer et jevnt faglig nivå på tvers av de norske studiestedene.

Publisert 2. apr. 2017 18:43

Nasjonal delprøve i medisin ble arrangert 24. mars 2017. Totalt 319 studenter over hele landet gjennomførte prøven. 

Publisert 17. feb. 2017 14:16

Nå får medisinstudentene for første gang en nasjonal prøve

24. mars skal avgangsstudenter ved alle de fire norske medisinutdanningene for første gang avlegge den samme prøven.

Publisert 10. sep. 2016 18:48

Det foreligger nå en veileder for nasjonal delprøve i medisin. Veilederen omhandler oppgaveformat, gir råd for utforming av oppgaver og beskriver kvalitetssikringen av spørsmål og prøve.

Publisert 10. sep. 2016 18:24

Den 18. mai 2016 ble det arrangert et oppstartsmøte på Gardermoen for medlemmene i de tre fagkomitéene som skal utarbeide spørsmål til nasjonal delprøve.  

Publisert 22. apr. 2016 14:35

Det er nå oppnevnt komiteer som skal jobbe med rammeverk og oppgaver til pilot for nasjonal delprøve.

Publisert 23. feb. 2016 14:47

NOKUT arrangerer frokostmøte om nasjonale deleksamener 17. mars, kl. 08:00-10:00.

Publisert 23. feb. 2016 14:45

7. mars inviterte prosjektgruppa til et møte med representanter fra studentforeningene.

Publisert 22. feb. 2016 10:26

En nasjonal delprøve i medisinstudiet planlegges gjennomført første gang i vårsemesteret 2017. Prøven vil gi grunnlag for økt samordning av innholdet i studiet og bidra til kvalitetsutvikling. Les hele artikkelen på Tidsskriftets nettsider.