Aktuelt om nasjonal delprøve

Skjermdump fra Dagens Medisin med bilde av Jan Frich
Publisert 17. feb. 2017 14:16

Nå får medisinstudentene for første gang en nasjonal prøve

24. mars skal avgangsstudenter ved alle de fire norske medisinutdanningene for første gang avlegge den samme prøven.

Forsiden til veilederen
Publisert 10. sep. 2016 18:48

Det foreligger nå en veileder for nasjonal delprøve i medisin. Veilederen omhandler oppgaveformat, gir råd for utforming av oppgaver og beskriver kvalitetssikringen av spørsmål og prøve.

Komiteens medlemmer samlet rundt et bord
Publisert 10. sep. 2016 18:24

Den 18. mai 2016 ble det arrangert et oppstartsmøte på Gardermoen for medlemmene i de tre fagkomitéene som skal utarbeide spørsmål til nasjonal delprøve.