Veileder for nasjonal delprøve

Det foreligger nå en veileder for nasjonal delprøve i medisin. Veilederen omhandler oppgaveformat, gir råd for utforming av oppgaver og beskriver kvalitetssikringen av spørsmål og prøve.

Forsiden til veilederen

Den nasjonale delprøven i medisin skal gi studentene informasjon om deres faglige nivå, være et grunnlag for læring og gi fagmiljøene en mulighet til å sammenligne prestasjoner på tvers av studiesteder. Prøven skal gi grunnlag for økt samordning og bidra til kvalitetsheving av utdanningene. Det avgjørende at prøven holder høy kvalitet om den skal oppfylle disse målsettingene.

Det er utarbeidet en veileder som er ment å være en hjelp for fagkomitéene i deres arbeid. Veilederen gir en innføring i hvordan man lager gode oppgaver og hvordan man vurderer kvaliteten på oppgavene etter at de har blitt brukt på en prøve. Veilederen er ment å bidra til kvalitetssikring av den nasjonale delprøven. Veilederen kan lastes ned i sin helhet via denne lenken:

Nasjonal delprøve i medisin: veileder (2016) (14 megabyte)

Av Jan Frich
Publisert 10. sep. 2016 18:48 - Sist endret 14. mars 2019 15:00