Fasit og tilbakemeldinger

Her kunngjøres fasiten på oppgavene som ble gitt på nasjonal delprøve. 

Fasit legges ut umiddelbart etter eksamen er ferdig. 

Kandidatene har én uke på seg til å gå igjennom oppgavene som ble gitt og komme med sine tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene blir gjennomgått og vurdert i sensurmøtet.

Etter sensurmøtet legges det ut en revidert fasit, som viser hva som er endret. I tillegg legges det ut et psykometrinotat som redegjør for sensurkomiteens betraktninger. 

Høst 2021:

  • Eksamen 23. november
  • Studentenes tilbakemeldinger på oppgavene 1 uke
  • Kunngjøring av revidert fasit, psykometrinotat og sensur senest 3 uker etter eksamensdagen

Fasit

Her finner du fasit fra nasjonal delprøve.
 

Psykometri og revidert fasit

Etter sensurmøtet kunngjøres revidert fasit og sensurkomiteens betraktninger.
 

Kandidatenes appell

Informasjon om kandidatenes tilbakemeldinger på oppgavene (kandidatenes appell).