Kandidatenes appell - tilbakemeldinger på oppgavene

Etter eksamen ønsker vi at studentene som har tatt prøven gir tilbakemelding på oppgavene. Tilbakemeldingene vil bli gjennomgått og vurdert i sensurmøtet.

Kandidatens appell – frist 30. november

Vi ønsker at studentene gir eksamenskommisjonen og fagkomiteene tilbakemeldinger på oppgaver dere mener inneholder feil. Hensikten med ordningen er å sikre en rettferdig sensur, sikre god kvalitet på flervalgsoppgavene og å fremme læring blant studenter og oppgaveforfattere.

Kandidatenes appell er ikke ulikt den faglige diskusjonen som foregår mellom leger i den kliniske hverdagen. Vil man påpeke feil og mangler, må dette skje med gode argumenter og kilder.

Bruk nettskjema for å melde inn tilbakemeldinger

Bruk dette nettskjemaet for å sende inn deres tilbakemeldinger. Fyll inn tilbakemelding og begrunnelse på oppgaver hvor dere mener:

  • Beste svar er feil
  • Vignetten er uklar
  • Mer enn ett svar kan være beste svar
  • Spørsmålet er uklart
  • Feil i begrunnelse
  • Feil på bilde

Før dere sender inn

Det er ønskelig at tilbakemeldingen sendes samlet fra kullet til fristen (obs - nettskjema stenger 30. november kl. 23.59.

  • Tilbakemeldingen gis i skjemaet.
  • Vi praktiserer ett-beste-svar-oppgaver. Det betyr at alle svaralternativene kan være riktige, men kun ett skal være det beste. Hvis dere mener at andre svaralternativer er like bra eller bedre enn det som er angitt i fasiten må dette begrunnes med kilder.
Publisert 25. okt. 2021 13:33 - Sist endret 22. nov. 2021 15:11