Nasjonal konferanse om vurdering i medisin- og helsefag

Lær mer om gjennomføring og vurdering og nasjonale eksamener innen medisin og helsefag.

Fageksperter fra Norge, Sveits, Nederland og USA deler sine erfaringer om utvikling og standardsetting av eksamen.

Konferansen arrangeres av prosjektet Nasjonal delprøve i medisin og er et tiltak gjennom NOKUTs Utdanningskvalitetspris som prosjektet ble tildelt i 2017.  Den er gratis og åpen for alle interesserte.

 

Påmelding

Program

  09:00-09-30: Registrering og lett servering 

09:30-10:00 Welcome - presentation of a joint digital final Medical exam in Norway 

Kristian Bjøro, leder selretaroat Nasjonal delprøve. Innlegget holdes på engelsk.

10:00-10:50 National medical exam in Switzerland

Sissel Guttormsen, Institute for Medical Education University of Bern

Sissel Guttormsen, Dr. philos og direktør ved Institutt für Medizinsche Lehre, ledet styringsgruppen som planla og implementerte nasjonal eksamen i Sveits. Hun vil presentere og diskutere arbeidet med å etablere og gjennomføre en felles avsluttende eksamen ved de  medisinske fakultetene i Sveits. Innlegget holdes på engelsk.

  10:50-11:00 Pause - mingling og lett servering

11:00-11:50 National exams in American Medical Schools

Judy A Shea, University of Pennsylvania, USA

Professor Shea har en sentral rolle i utvikling og organisering av de nasjonale eksamener innen medisinstudiet i USA. Hun vil snakke om hvordan dette er organisert og hvilke utfordringer de har møtt underveis. Innlegget holdes på engelsk.

11:50-12:40 Standard setting in examinations in medical school - Focus on the Cohen method

Janke Cohen-Schotanus, Institute for Medical Education University of Groeningen, Nederland

Prof. Cohen-Schotanus leder Center for Innovation and Research Medical Education. Hun har over 100 vitenskapelige publikasjoner, hovedsakelig innen medisinsk utdanning. I 2010 utviklet hun en ny standardsettingsmetode for å bestemme bestått-grenser på medisinske eksamener som nå refereres til som Cohens metode. Hun vil snakke om standardsetting på eksamener og om metoden hun utviklet. Innlegget holdes på engelsk.

 

12:40-13:00 Views from the Norwegian medical students 

Gard Aasmund Skulstad Johanson og Helge Leander Braathen Jensen

Vil fra studentenes ståsted reflektere rundt de gjennomførte pilotene og innføring av en felles digital eksamen. Innlegget holdes på engelsk. 

 

13:00-14:00 Lunsj

 

14:00-14:30 Videre presentasjon av felles digital eksamen i medisin

Kristian Bjøro, Tobias Schmidt Slørdahl, Arne Tjølsen og Henrik Schirmer - arbeidsgruppen for Nasjonal delprøve i medisin

14:30-15:00 Standardsetting ved eksamen 

Stefan Schauber, Helsevitenskapelig Utdanningssenter UiO

15:00-15:30 Standardsetting ved eksamen - Norge

Tobias Schmidt Slørdahl, NTNU

15:30-16:00 Felles nasjonale læringsmål

Elin Olaug Rosvold, Prodekan for medisinstudiet, UiO

  16:00-16:15 Avslutning - Kristian Bjøro

Kontakt

Åsmund Skaar, Nasjonal delprøve i medisin

Publisert 19. mars 2019 13:57 - Sist endret 18. sep. 2019 14:04