Søk på kurs innen vurdering i medisinsk utdanning og få kurs og utgifter dekket

Nasjonal delprøves midler fra NOKUTs Utdanningskvalitetspris går blant annet til kompetanseheving innenfor medisinsk vurdering. Nå kan du søke om å få dekket reise, opphold og kursavgift via utgiftsrefusjon.

Tilbudet er rettet mot ansatte ved medisinstudiene i Norge.

Illustrasjonsbilder: Anne Sidsel Herdlevær (UiB) og Øystein Horgmo (UiO).

Vi oppfordrer deg til å søke om plass på ett av kursene! Dersom du er deltaker på kurs i regi av European Board of Medical Assessors i 2020 (EBMA), kan du søke om å få refundert kostnader. Du kan også melde interesse for å delta på kurs i 2021. Kursdatoer for 2021 er ikke publisert enda, men forventes å ligge omtrent på samme tidspunkt som for 2020.

Her finner du aktuelle kurstilbud 2020.

 

Hvem kan søke? 
Alle som lager eksamensoppgaver til eksamener ved medisinstudiene ved norske universiteter og/eller lager oppgaver til nasjonal delprøve i medisin kan søke. 
Teknisk-administrative som jobber tett med eksamen kan også søke, selv om de ikke lager oppgaver.  

Hvordan søker du? 
Søknaden bør inneholde: 
•    en kortfattet beskrivelse av din rolle i forhold til eksamener
•    hvilket kurs som er aktuelt
 

Frist: 1. mai 2020

Spørsmål og søknader sendes til arbeidsgruppen for nasjonal delprøve ved Åsmund Skaar.
 

 

 

Publisert 28. feb. 2019 08:28 - Sist endret 11. mars 2020 11:11