Oslo 2014 - revisjon av profesjonsstudiet i medisin

Fotomontasje av medisinske motiver
Foto: Gunnar Lothe, UiO/Colourbox. Kollage: Rosseland, UiO

Prosjektet "Oslo 2014" har arbeidet med revisjon av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin. Ny overordnet studieplan ble vedtatt av fakultetsstyret i september 2013, og den reviderte studieplanen ble innført i perioden 2014-2017.

Prosjektet er nå sluttført, og det foreligger en sluttrapport. Informasjonen du finner under prosjektsidene er ikke oppdatert med studieplansendringer som er gjort etter prosjektslutt.

Prosjektleder

Administrativ prosjektleder

Styringsgruppen