Oslo 2014 - revisjon av profesjonsstudiet i medisin

Prosjektet "Oslo 2014" har arbeidet med revisjon av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin. Ny overordnet studieplan ble vedtatt av fakultetsstyret i september 2013, og den reviderte studieplanen ble innført i perioden 2014-2017.

Prosjektet er nå sluttført, og det foreligger en sluttrapport.

Aktuelt fra prosjektet

Revisjonsprosessen av medisinerutdanningen - Oslo 2014

Hva slags kompetanse skal en lege i Norge ha i fremtiden? Oslo 2014, den nye studieplanen for medisinstudiet, er et gjennomtenkt svar på dette spørsmålet.

Les artikkelen i MED-nytt av studiedekanene Ingrid Os og Kristin Heggen

 

Illustrasjon øverst: Foto i midten fra colourbox. Bilder til venstre og høyre er tatt av fotograf Gunnar Lothe, UiO: Ingrid Os gir en introduksjon til den nye studieplanen Oslo 2014 under introuken for nye studenter høsten 2014. Kollage: Rosseland, UiO

Prosjektleder

Administrativ prosjektleder

Styringsgruppen

  • Ingrid Os, leder (Med.fak., UiO)
  • Frode Vartdal (Med.fak., UiO)
  • Unn-Hilde Grasmo-Wendler (Med.fak., UiO)
  • Julianne Krohn-Hansen (UiO)
  • Tom Øresland (Ahus)
  • Elisabeth Søyland (OUS)
  • Asbjørn Kravik (stud.med.)
  • Ingeborg Lodden Solberg (stud.med.)

Profesjonsstudiet i medisin

Programsiden for medisinstudiet

Oslo 2014 i media

Følg oss på...

Facebook

Twitter  #medisinstudiet

Instagram #medisin200