English version of this page

Tall og fakta

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Nøkkeltall 2017

MED-fakultetet

Institutt for helse og samfunn

Institutt for medisinske basalfag

Institutt for klinisk medisin

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM)

Vitenskapelige publikasjoner 2391 481 385 1469 55
Profesjonsstudier 1  1 1 1
Masterprogram 9  7 1 1
Bachelorprogram 1  1
Antall registrerte studenter1 2161 783 587 740
Antall kandidater på ph.d.-programmet2 1370 214 152 996 5
Avlagte doktorgrader 223 28 22 167 3
Vitenskapelige årsverk 753 172 197 300 47
Vitenskapelig ansatte personer 1375 458 239 620 49
Tekniske årsverk 150 3 56 69 18
Teknisk ansatte personer 187 4 70 92 18
Administrative årsverk 237 44 32 75 8
Administrative personer 281 52 40 97 8
Økonomi - inntekter totalt 1294 mill. 202 mill. 301 mill. 486 mill. 114 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 41 % 53 % 45 % 49 % 36 % 
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 741 176 210 308 38

1 Fakultetets profesjonsstudie i medisin består av 12 semestre med totalt 1244 studenter. Oppgitt studentantall for instituttene inkluderer instituttets andel av medisinstudentene og antall studenter på bachelor- og masterprogrammene (totalt 866 ved fakultetet). Inkludert i fakultetets studenttall er også 10 studenter på Forskerlinjen, 37 innreisende utvekslingsstudenter (25 på profesjonsstudiet i medisin, 5 på masternivå og 7 på bachelornivå) og 4 utvekslingsstudenter i klinisk hospitering.

2 Antall kandidater pr. høst 2017, innrapportert til DBH 15.10.18.

 

Publisert 2. sep. 2016 16:09 - Sist endret 8. nov. 2018 11:07