English version of this page

Tall og fakta

Her finner du nøkkeltall for Det medisinske fakultet.

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil.

Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Nøkkeltall 2021

MED-fakultetet

Institutt for helse og samfunn

Institutt for medisinske basalfag

Institutt for klinisk medisin

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM)

Vitenskapelige publikasjoner 2781 516 410 1777 40
Profesjonsstudier 1  1 1 1
Masterprogram 8  7 1
Bachelorprogram 1  1
Antall registrerte studenter1 2110 746 584 755
Antall kandidater på ph.d.-programmet2 1330 230 150 945
Avlagte doktorgrader 175 33 17 125
Vitenskapelige årsverk 846 177 242 370 46
Vitenskapelig ansatte personer 1516 502 276 681 57
Tekniske årsverk 160 2 62 77 14
Teknisk ansatte personer 199 2 69 103 12
Administrative årsverk 273 52 42 81 8
Administrativt ansatte personer 322 57 40 91 8
Økonomi - inntekter totalt 1482 mill. 230 mill. 380 mill. 558 mill. 70 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 3 43 % 54 % 44 % 48 % 78 % 
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering* 765 168 184 356 46

1 Fakultetets profesjonsstudie i medisin består av 12 semestre med totalt 1320 studenter. Oppgitt studentantall for instituttene inkluderer instituttets andel av medisinstudentene og antall studenter på bachelor- og masterprogrammene (totalt 725 ved fakultetet). Inkludert i fakultetets studenttall er også 5 studenter på Forskerlinjen, og til sammen 20 innreisende og utreisende studenter på master- og bachelor-nivå. Tallene er av personvernhensyn rundet av til nærmeste 5.

2 Antall kandidater pr. vår 2021, innrapportert til DBH 15.02.22. Tallene er av personvernshensyn av rundet til nærmeste 5.

* Tall fra 2020. Tallene fra 2021 er forsinket.

Kilder til offisielle tall og fakta om fakultetet

Publisert 2. sep. 2016 16:09 - Sist endret 22. juni 2022 13:15