English version of this page

Tall og fakta

Her finner du nøkkeltall for Det medisinske fakultet.

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil.

Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Nøkkeltall 2020

MED-fakultetet

Institutt for helse og samfunn

Institutt for medisinske basalfag

Institutt for klinisk medisin

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM)

Vitenskapelige publikasjoner 2582 473 385 1636 47
Profesjonsstudier 1  1 1 1
Masterprogram 8  7 1 1
Bachelorprogram 1  1
Antall registrerte studenter1 2135 816 576 733
Antall kandidater på ph.d.-programmet2 1370 250 155 955
Avlagte doktorgrader 218 38 24 154 2
Vitenskapelige årsverk 823 162 240 330 47
Vitenskapelig ansatte personer 1459 428 284 656 76
Tekniske årsverk 164 3 65 73 16
Teknisk ansatte personer 210 3 76 99 29
Administrative årsverk 265 48 38 82 8
Administrative personer 326 62 44 107 16
Økonomi - inntekter totalt 1485 mill. 239 mill. 413 mill. 562 mill. 79 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 3 45 % 57 % 52 % 50 % 49 % 
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 765 168 184 356 46

1 Fakultetets profesjonsstudie i medisin består av 12 semestre med totalt 1320 studenter. Oppgitt studentantall for instituttene inkluderer instituttets andel av medisinstudentene og antall studenter på bachelor- og masterprogrammene (totalt 805 ved fakultetet). Inkludert i fakultetets studenttall er også 5 studenter på Forskerlinjen, og til sammen 5 innreisende og utreisende studenter på master- og bachelor-nivå. Tallene er av personvernhensyn rundet av til nærmeste 5.

2 Antall kandidater pr. vår 2021, innrapportert til DBH 15.02.21. Tallene er av personvernshensyn av rundet til nærmeste 5.

Kilder til offisielle tall og fakta om fakultetet

Publisert 2. sep. 2016 16:09 - Sist endret 11. jan. 2022 12:10