English version of this page

Pris for kvalitet og innovasjon i bachelor- og mastergradsutdanningene

Fakultetet deler høsten 2018 ut en pris for god kvalitet og innovasjon i bachelor- og mastergradsutdanningene. Med denne prisen ønsker vi å anerkjenne og belønne personer eller fagmiljøer som bidrar til god kvalitet i utdanningen.

Prisen er på 50 000 kroner. Den gis som tilskudd til drift, og tildeles enkeltpersoner eller fagmiljø som har vist evne til og engasjement for å bedre kvaliteten på utdanningen.

Frist for å nominere kandidater er 30. april. 

Hvem kan nominere?

Forslag kan fremmes av ansatte og studenter ved fakultetet.

Hva vektlegger vi hos en prisvinner?

 • Særlig god formidling av kunnskap
 • Motivasjon for læring
 • Bruk av nyskapende læringsmetoder, undervisnings – og evalueringsformer
 • Undervisning basert på gjensidig respekt og tillit mellom studenter og lærere
 • Utvikling av nyskapende studietilbud
 • Tiltak for å utvikle læringsmiljøet
 • Internasjonalisering
 • God utdanningsledelse

Hvordan nominerer du en kandidat?

 • Skriftlig begrunnelse for nominasjonen på maks to sider
 • Dokumentasjon som underbygger nominasjonene
 • Oppgi hvem som er nominert
 • Oppgi hvem som er forslagsstiller

Send forslag til postmottak@medisin.uio.no Sett inn "Pris for kvalitet og innovasjon i undervisning 2018", saksnummer 2018/2979

Priskomiteen

Priskomiteen ledes av studiedekanene Ingrid Os og Kristin Heggen.

Har du spørsmål?

Kontakt koordinator for prisene Mette Groseth Langballe

Publisert 30. apr. 2014 10:28 - Sist endret 19. feb. 2021 11:17